Podmínky krytí

 

Kdo může o krytí našimi kluky požádat?

1) Krytí budeme poskytovat převážně jen spřáteleným ChS, se kterými se známe a důvěřujeme jim, dále můžeme posloužit i některým spolehlivým ChS.

2) Mazlíčkářům nekryji.

3) Vyhrazuji si právo krytí odmítnout bez udání důvodu.

 

Jak postupovat při žádosti o krytí?

1) V prvé řadě si důkladně přečtěte celou tuto sekci. Nečiní-li Vám problémy naše požadavky splnit, můžete o krytí požádat.

2) Můžete požádat o krytí nejlépe emailem.

Uveďte:

-Vaše jméno a příjmení, název Vaší ChS, další kontakt na Vás (např. telefon, adresu, Skype,...)

-Jméno našeho samečka, kterého jste zvolili ke krytí

-Celé jméno Vaší samičky (včetně názvu její mateřské ChS), kterou chcete krýt a základní údaje o samičce- varieta, barva, znaky, věk atd.

-V příloze zašlete průkaz původu nebo výpis předků samičky

-Pokud si vedete zdravotní mapu předků Vaší samičky, byla bych ráda, kdyby jste ji poslali také

-Napište Váš chovatelský záměr- proč jste zvolili právě toto spojení, čeho tím chcete dosáhnout, jak si představujete další využití případných potomků v chovu atd.

Kritéria na nevěstu

1) Samička musí být na první krytí starší 5ti měsíců a mladší 8 měsíců. Ve vyjímečných případech možno nakrýt samičku na první vrh nejpozději do 8. měsíce, ale pouze v odůvodněném případě. Na druhý vrh do stáří 12ti měsíců a nejméně dva měsíce po odstavu předchozího vrhu. Na druhý vrh nekryjeme samičky, které měly potíže při prvním porodu (málo mléka,genetické poruchy,zabití mláďat,císařský řez apod.).

2) Samička musí mít váhu minimálně 300g , v případě samičky variety fuzz nejméně 250g. Pokud bude samička menší než uvedené hmotnosti, viditelně podviživená nebo naopak obézní, nenakryji!

3) Samička musí být v dobrém zdravotním stavu a kondici. Nesmí jevit žádné známky onemocnění (vrkání, pšíkání, hlavička na stranu atd.), čerstvého zranění (kulhání, otevřené rány, bolestivost atd.) a musí být bez parazitů (všenky, svrab atd.). V opačném případě si samičku ani neodeberu! Vyhrazuji si právo požadovat veterinární potvrzení o zdravotním stavu samičky ne starší tří dnů! Máte-li aktuálně v chovu jakoukoli nákazu či parazity nebo máte chov z jakéhokoli důvodu v karanténě, samičku si nepřevezmu i přes to, že samička sama nejeví známky nákazy nebo napadení parazity!

4) Na krytí samička přijede k nám. Samečky NIKDY neposíláme za samičkou! Dovoz i odvoz samičky bude v předem dohodnutou dobu a obojí si zajistí majitel samičky sám na své vlastní náklady. Samička musí opustit naší ChS minimálně 7 dní před plánovaným porodem (pokud nebude určeno jinak).

5) Samička se musí na samečka barevně a znakově hodit.

6) Nekryjeme samičky bez prokázaného původu (např. samičky ze zverimexu, z velkochovů pro krmné účely atd.), výjimku mohu učinit jen vzácně a to POUZE blízce spřátelené ChS, která bude mít závažný důvod pro uskutečnění tohoto spojení, a pouze za velmi přísných podmínek! Dále nekryjeme samičky z povahově nebo zdravotně problémových linií.

Všeobecná pravidla krytí mými samci a nakládání s potomky po nich

1) Požaduji, aby majitel samičky dohlížel na zdraví a povahu všech mláďat po mých samcích od jejich narození po smrt, žádal od nových majitelů pravidelně tyto informace a průběžně nám tyto informace předával.

2) Maximálně dvě mláďata z vrhu po mém samci půjdou do dalšího chovu, pokud nestanovím jinak. Pokud za krytí budu požadovat mládě z vrhu, toto mládě bude automaticky počítáno jako jedno z chovných (v takovém případě můžete zadat další jedno do chovu). Ostatní mláďata do chovu nepůjdou a budou jen mazlíčky.

3) Pokud se v průběhu života samce prokáže jeho linie jako riziková či se vyskytly problémy (např. genetická vada v příbuzenstvu, větší výskyt nádorového onemocnění v linii atd.), ihned Vás informuji o této skutečnosti a požaduji od Vás okamžité stažení potomků po tomto samci z chovu (z důvodu zamezení dalšího přenosu). U samců, které nabízíme ke krytí, problémy nepředpokládáme, ale může se to stát.

4) Jako odměnu pro nás za krytí Vaší samičky požadujeme buď finanční vyrovnání , které je stanoveno individuálně každému samci (jednotná částka bez ohledu na počet narozených mláďat), nebo jedno mládě z vrhu (k chovu), přižemž žádáme možnost druhé volby mláďátka- ihned po majiteli samičky.

5) Jestliže samička po krytí nezabřezne, nabízíme Vám bezplatně krytí opakovat.

6) Neneseme odpovědnost za případné problémy samičky při porodu nebo odchovu mláďat!

Komfort pro nevěstu aneb co nabízíme

1) Ubytování samičky v naší samostatné kleci (nemusíte vozit s sebou vlastní klec). Vybavení klece můžeme nabídnout také naše (mistička, napaječka, hamaky, domeček atd.) dle Vašeho přání a zvyklostí samičky. Jako podestýlku můžeme nabídnout ThierWohl Super. Pokud si budete chtít dovézt vlastní výbavičku do klece, podestýlku atd., samozřejmě můžete.

2) Co se týče krmení samičky, dovezte si prosím vlastní krmení (některé samičky mají raději krmení svoje, na které jsou zvyklé).

3) Každodení venčení, výběh a mazlení samičky samozřejmostí.

5) V případě potřeby (po dobu pobytu u nás) poskytneme samičce okamžitou veterinární péči (v případě úrazu apod.). Nebude-li úraz či jiný předmět léčení u samičky zaviněn naší ChS, budeme požadovat úhradu veterinárních nákladů. Účet od veterináře zajistíme.

6) Po celou dobu pobytu samičky u nás Vám můžeme podávat emailem informace, jak se krytí daří. Na požádání můžeme pořídit a poslat emailem foto z krytí.

7) Z naší strany můžete očekávat čestné a férové jednání. To samé očekáváme my od Vás.

 

Upozornění

Nejste-li schopní na 100% zajistit a splnit všechny body , žádám, aby jste se s žádostí o krytí neobraceli na naší ChS. Pokud v budoucnu nedodržíte byť jen jedinou podmínku budeme se bránit! Garantuji, že v takovém případě Vám naše ChS kryla samičku naposledy. O Vaší případné nespolehlivosti a nečestnosti informujeme i ostatní ChS a uvedeme Vás na náš web jako nedůvěryhodné!

 

Závěrem

Závěrem podotýkám, že pořádek dělá přátele. Dodržíte-li naše podmínky a budete-li nás nadále svědomitě informovat o potomcích našich samečků , bude Vám jako projev díků poskytnuta odměna. A můžeme také společně dlouhodobě spolupracovat v chovu .Za dodržování našich podmínek mnohokrát děkuji!